REALIZACJE

REALIZACJE
Zespoły Szkół podstawowych i średnich

Domy kultury

Schroniska
Ośrodki rekracji
Wyższe uczelnie
Domy studenckie

Zespoły opieki zdrowotnej
Szpitale 
Domy pomocy społecznej
Apteki

Budynki PZU
Budynki ZUS

Budynki Izb Skarbowych

Budynki instytutów naukowych
Budynki użyteczności publicznej
Banki
Jednostki wojskowe

Biurowce
Budynki firm telekomunikacyjnych

Siedziby dużych, średnich i małych firm

Obiekty sportowe
Obsługa firm developerskich

Budynki mieszkalne, osiedla

 

Budynki jednorodzinne
Hotele, motele, pensjonaty

Restauracje, bary, puby
Salony samochodowe